Traub stuc maakt gebruik van werkpleksimulatie. In boxen wordt de praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst. De aankomende stukadoors krijgen praktijkopdrachten die zij in de boxen mogen uitvoeren. Na het uitvoeren van de opdracht wordt er met de leermeester bekeken in hoeverre de opdracht is begrepen en in hoeverre de opdracht correct is uitgevoerd. Zo worden de leerlingen voorbereid op het praktijkexamen.


Traub stuc vindt veilig werken belangrijk, wij werken altijd met: werkschoenen, werkkleding, veilige materialen,

 
Bij Traub Stuc werken wij altijd met a merk materialen en gereedschappen. Wij vinden het belangrijk dat hier economisch en zuinig mee om wordt gegaan.


De ervaring heeft ons geleerd, dat het leren van het vak Stukadoor niet voldoende is, om succesvol uit te stromen naar betaald werk.

 

Traub stuc geeft daarom ook coaching en begeleiding op de persoonlijke ontwikkeling. Te denken aan:

 
- werknemersvaardigheden en structuur
- belemmeringen wegnemen
- motivatie

© 2019 EXCITED software, All Rights Reserved.